Skip to main content

කැම්පස් ජිවිතේ

මාගේ මිතුර

ගොඩ කාලයකින් මම මගේ කැමිපස් ලයිෆ් එක ගැන ලියන්නේ ඉතිං බොහෝ වැඩ කටයුතු නිසා මට මගේ කැම්පස් ජිවිතේ ඔබලා සමඟ බේදා ගන්න
බැරි වුනා කොහොම හරි ඉතිං මට වේලාවක් ලැබුනා ලියන්න ඉතිං මම ඕන්න මගේ කතාව ලියන්න පටන් ගන්නම් ම්තුරේ
අද මගේ කැම්පස් ජිවිතේ සුපුරැදු පරිදි 7ට විතර පටන් ගත්තා උදෙන්ම නැගිටලා ලැස්තිවේලා කැම්පස් එකට බස් එකෙන් ආවා මම 7ට කිවේ මම කැම්පස් එකට ඇතුල් වුන
වේලායත් එක්කයි හි හි ඉතිං උදෙන්ම මගේ බන්ඩිගෙඩිය පුරවා ගන්න ඕනේ නිසා මම වළ කැන්ටින් එක පැත්තට කුඩේත් එල්ලන් වේගයෙන් ඇව්ද්දා මොක නැත්තම්
මාගලක් තරම් දිගු පෝළිමේ ඉන්න වෙන නිසා කොහොම හරි මම ගිය වේලාවේ එච්චර පෝළිම නැ ඉතිං මම කන්න ඕනේ කැම ට්ක ගත්තා මේ දවස් ට්ක මගේ බන්ඩි ගෙඩිය‍
පොඩිඩක් අවුල් නිසා මම පොඩි මාලු බනිසයක් කාලා මගේ බඩේ කැ ගැහිල්ල නැවැත්තුව
ඊට පස්සේ නැවතත් ලෙක්ච රැම් එක පැත්තට හනිකට මම මගේ පය වේගවත් කාලා කොහොම හරි ඕන්න ඉතිං ලෙක්චස් රැම් එකට ආවා
උදෙන්ම මැච් එකේ සෙට් ටික ඇව්ල්ලා හිට්යා ඉතිං හැමෝටම සුභ උදැසනක් කියලා මම මගේ ආසනයක් තෝරගෙන අසුන්ගත්තා කොහොම හරි උදේ වරැවේ
සාමාන්‍ය විදිහට ගෙව්ලා ගියා ඕන්න ට්කෙන් ට්ක කැම කන වේලාව කිට්ටු වුනා මගේ බන්ඩි ගෙඩියේ අවුල නිසා මම දවල් අහර ගැනීමෙන් වැළකී සිටියා
මම ඉතිං ලෙක්ච රැම් එකේ නැවතී සිටියා මා සමඟ තවත් මිතුරන් කිහිප දෙනෙක් නැති සිටියා ඒ මො‍හොතේ සමහරැ හෙට දිනයට භාර දිය යුතු පැවැරැමක
වැඩ කටයුතු කරමින් සිටියා මා සිටි ආසනයට ඉදිරියෙන් බොහෝ දුරින් අපේ මිතුරියක් වාඩී වී සිටියා ක්ෂණිකව ඇය වේදනාවෙන් කැ ගැසුවා ඇයට
නැගිට්න්න උදව්ව කරන්න කියලා ඉතිං මායි මා අසළ සිටි ම්තුරයි අප දෙදෙනා ගියා ඇය ගාවට මා මීට පෙර ඇයගේ අපහසු තාව දන්නවා මා සිතුවේ
ඒ අමාරැව දැන් අඩුව ඇති බවයි නමුත් අවාසනායට ඇයට තවත් ඒ වේදනාව තිබිලා ඇයගේ පාදයක් ඇව්දීමට නොහැකි තරමට වේදනාවක් ගෙන ඒමයි
ඉතිං මා ඇතුළුව තවත් මිතුරියක් ඇයට උදව් උපකාරයක් ලබා දුන්නා ඉන්පසු මා මගේ නැවත ආසනය කරා ගොස් මගේ පරණ කටයුත්තේ නියලුනා
මම ඒ මොහොතේ ඉතාමත් සංවේදී මෙන්ම මාගේ මතකයක් අවදී වුනා මොකද නම් මා පෙර පැවසු මිතුරියට ඇගේ මිතුරියක් ඇයට දවල් අහර කවම්න්
ඇයට උදව් කරයි ඉතිං ඇය ඇයට ඇගේ අම්මා වගේම අහර ලබාදෙනවා ඉතිං මට මගේ අම්මාව මතක් වුනා මා ගෙදර ඉන්න කාලේ මගේ අම්මා මට අහර දුන්න හැටි
ඉතිං ව්ශ්වවිද්‍යාලය තුළ දී ම්තුරන් සත්‍ය වශයෙන්ම අම්මාල තාත්තාලා බව මට ඒ මොහොත දෙස බලා ඉන්න කොට සිහිවුනා ඉතිං මාගේ මිතුරියක් සතුට්න් සිට්න්නේ
ඇය වටා මිතුරන් අම්මා තාත්තා වගේ ඉන්න නිසා වෙන්න ඇති මා හිතන්නේ ඇය ළඟදීම බෙහෙත් ගන්න යන්න ඇති බවයි .නමුත් සමහර අය ඇය ගැන නොසොයා
සිටින මොහොතවල් මා දුටුවා නමුත් මා සිතනවා යම් දිනක කෙනෙක් ව්පතකට මුහුණ දුන්නා කෙනෙකුගේ පිළි සරණ නැති විට දැනෙන අඩුව මා දැම්ය නොහැකි බවයි

ඉතිං ව්වේක කාලයෙන් පස්සේ මා කොල්ලෝ සෙට් එකත් එක්වේලා පොඩි සින්දුවක් කිවා නමුත් මම කලේ සවන් දීම පමණී මොකෝ මට සින්දු කන්න විතරයි පුළුවන් නිසා
හි හි පස්සේ ලෙක්චර් එක තිබුනේ නැ සේරම මැච් එකේ කට්ටය ඉතිං ලෙක්ච රැම් එක සුදු පිටියක් කලා ස්වල්ප මොහොතකින් පුදුම කියන්නේ මේ ක්‍රිඩාව වැඩිවශයෙන් ක්‍රිඩා කරන්නේ
කාන්තාවන් විමයි නේ සමහර කාන්තාවෝ පිරිම් පවා පරාජ කරම්න් දිනීම පුදුමට පත් වීම මා මේ සියල්ල දෙස අවධානයෙන් බලමින් මාගේ ලෝකයේ සැරි සැරැවා මල්සරාගේ ලෝකයේ
ඇය ????????????

ඉතිං තවත් ලිපියකින් හමුවෙමු

මීට චේතිය
Photo: මාගේ මිතුර

  ගොඩ කාලයකින් මම මගේ කැමිපස් ලයිෆ් එක ගැන ලියන්නේ ඉතිං බොහෝ වැඩ කටයුතු නිසා මට මගේ කැම්පස් ජිවිතේ ඔබලා සමඟ බේදා ගන්න 
බැරි වුනා කොහොම හරි ඉතිං මට වේලාවක් ලැබුනා ලියන්න ඉතිං මම ඕන්න මගේ කතාව ලියන්න පටන් ගන්නම් ම්තුරේ 
අද මගේ කැම්පස් ජිවිතේ සුපුරැදු පරිදි 7ට විතර පටන් ගත්තා උදෙන්ම නැගිටලා ලැස්තිවේලා කැම්පස් එකට බස් එකෙන් ආවා මම 7ට කිවේ මම කැම්පස් එකට ඇතුල් වුන
වේලායත් එක්කයි හි හි ඉතිං උදෙන්ම මගේ බන්ඩිගෙඩිය පුරවා ගන්න ඕනේ නිසා මම වළ කැන්ටින් එක පැත්තට කුඩේත් එල්ලන් වේගයෙන් ඇව්ද්දා මොක නැත්තම් 
මාගලක් තරම් දිගු පෝළිමේ ඉන්න වෙන නිසා කොහොම හරි මම ගිය වේලාවේ එච්චර පෝළිම නැ ඉතිං මම කන්න ඕනේ කැම ට්ක ගත්තා මේ දවස් ට්ක මගේ බන්ඩි ගෙඩිය‍
 පොඩිඩක් අවුල් නිසා මම පොඩි මාලු බනිසයක් කාලා මගේ බඩේ කැ ගැහිල්ල නැවැත්තුව
   ඊට පස්සේ නැවතත් ලෙක්ච රැම් එක පැත්තට හනිකට මම මගේ පය වේගවත් කාලා කොහොම හරි ඕන්න ඉතිං ලෙක්චස් රැම් එකට ආවා 
උදෙන්ම මැච් එකේ සෙට් ටික ඇව්ල්ලා හිට්යා ඉතිං හැමෝටම සුභ උදැසනක් කියලා මම මගේ ආසනයක් තෝරගෙන අසුන්ගත්තා කොහොම හරි උදේ වරැවේ 
සාමාන්‍ය විදිහට ගෙව්ලා ගියා ඕන්න ට්කෙන් ට්ක කැම කන වේලාව කිට්ටු වුනා මගේ බන්ඩි ගෙඩියේ අවුල නිසා මම දවල් අහර ගැනීමෙන් වැළකී සිටියා 
මම ඉතිං ලෙක්ච රැම් එකේ නැවතී සිටියා මා සමඟ තවත් මිතුරන් කිහිප දෙනෙක් නැති සිටියා ඒ මො‍හොතේ සමහරැ හෙට දිනයට භාර දිය යුතු පැවැරැමක
වැඩ කටයුතු කරමින් සිටියා මා සිටි ආසනයට ඉදිරියෙන් බොහෝ දුරින් අපේ මිතුරියක් වාඩී වී සිටියා ක්ෂණිකව ඇය වේදනාවෙන් කැ ගැසුවා ඇයට 
නැගිට්න්න උදව්ව කරන්න කියලා ඉතිං මායි මා අසළ සිටි ම්තුරයි අප දෙදෙනා ගියා ඇය ගාවට මා මීට පෙර ඇයගේ අපහසු තාව දන්නවා මා සිතුවේ 
ඒ අමාරැව දැන් අඩුව ඇති බවයි නමුත් අවාසනායට ඇයට තවත් ඒ වේදනාව තිබිලා ඇයගේ පාදයක් ඇව්දීමට නොහැකි තරමට වේදනාවක් ගෙන ඒමයි 
ඉතිං මා ඇතුළුව තවත් මිතුරියක් ඇයට උදව් උපකාරයක් ලබා දුන්නා ඉන්පසු මා මගේ නැවත ආසනය කරා ගොස් මගේ පරණ කටයුත්තේ නියලුනා 
මම ඒ මොහොතේ ඉතාමත් සංවේදී මෙන්ම මාගේ මතකයක් අවදී වුනා මොකද නම් මා පෙර පැවසු මිතුරියට ඇගේ මිතුරියක් ඇයට දවල් අහර කවම්න්
ඇයට උදව් කරයි ඉතිං ඇය ඇයට ඇගේ අම්මා වගේම අහර ලබාදෙනවා ඉතිං මට මගේ අම්මාව මතක් වුනා මා ගෙදර ඉන්න කාලේ මගේ අම්මා මට අහර දුන්න හැටි
ඉතිං ව්ශ්වවිද්‍යාලය තුළ දී ම්තුරන් සත්‍ය වශයෙන්ම අම්මාල තාත්තාලා බව මට ඒ මොහොත දෙස බලා ඉන්න කොට සිහිවුනා ඉතිං මාගේ මිතුරියක් සතුට්න් සිට්න්නේ 
ඇය වටා මිතුරන් අම්මා තාත්තා වගේ ඉන්න නිසා වෙන්න ඇති මා හිතන්නේ ඇය ළඟදීම බෙහෙත් ගන්න යන්න ඇති බවයි .නමුත් සමහර අය ඇය ගැන නොසොයා 
සිටින මොහොතවල් මා දුටුවා නමුත් මා සිතනවා යම් දිනක කෙනෙක් ව්පතකට මුහුණ දුන්නා කෙනෙකුගේ පිළි සරණ නැති විට දැනෙන අඩුව මා දැම්ය නොහැකි බවයි

  ඉතිං ව්වේක කාලයෙන් පස්සේ මා කොල්ලෝ සෙට් එකත් එක්වේලා පොඩි සින්දුවක් කිවා නමුත් මම කලේ සවන් දීම පමණී මොකෝ මට සින්දු කන්න විතරයි පුළුවන් නිසා 
හි හි පස්සේ ලෙක්චර් එක තිබුනේ නැ සේරම මැච් එකේ කට්ටය ඉතිං ලෙක්ච රැම් එක සුදු පිටියක් කලා ස්වල්ප මොහොතකින් පුදුම කියන්නේ මේ ක්‍රිඩාව වැඩිවශයෙන් ක්‍රිඩා කරන්නේ
කාන්තාවන් විමයි නේ සමහර කාන්තාවෝ පිරිම් පවා පරාජ කරම්න් දිනීම පුදුමට පත් වීම මා මේ සියල්ල දෙස අවධානයෙන් බලමින් මාගේ ලෝකයේ සැරි සැරැවා මල්සරාගේ ලෝකයේ 
ඇය ????????????

ඉතිං තවත් ලිපියකින් හමුවෙමු 

මීට චේතිය

Comments

Popular posts from this blog

කැම්පස් එකේ ආදර කතාව

ඕන්න එහෙනම් යාළුවනේ ගොඩකාලෙකින් මම වේලාවක් හොයා ගත්තා මගේ කැම්පස් ලයිෆ් ලිපි පෙළේ අලුත්ම අප්ඩේට් එක ලියන්න . එහෙනම් ඉතින්
පටන් ගමු නේද ? ඇත්තටම මම මේ ලිපිය ලියන්න කාලේ හොයාගත්තේ ද තරම් අපහසුවෙනි මන්දයත් ඒ තරමට ඕලුව ගිනිගන්න තරමට වැඩ නිසා
කොස් වක් , ප්‍රසන්ටේෂන් ,විභාග ඇතිවෙන්න දෙනවා මම මේ ලිපිය ලියන කාලේ ඉතින් මම පොඩි විවේකයක් ගන්න කියලා මම බෝඩිමේ නැවතුනා
නැත්තම් මම මැරෙනවා ඒ වැඩ අහලා හි හි ඇත්තටම යාළුවනේ වේලාවකය හිතෙනවා කැම්පස් යටවාට වඩා හොදයි ගෙදර හිටියා නම් කියලා ඒක විහිළුවට
කිවේ හරිද නැත්තම් කැම්පස් යන්න ඉන්න මල්ලී නංගිලා වැරදි අදහස් ඕලුවට දාගත්තෝ කියලා දන්නේ නැද්ද දැන් ඉන්න අපේ නව පරම්පරාව ඇත්තම කිවොත්
කැම්පස් ජිවිතයට යන්න ලැබිමත් ජීවීතයේ ලබා ගත යුතු පරිජේදයකි එම නිසා මම කියන්න කැම්පස් යන්න සැම මල්ලියෙක් නංගියෙක්ම උත්සාහකරන්න කියලා
.
හා හා තව පොඩ්ඩෙන් ලියන්න ආපු එකනෙමේ නේ මම ලියන්නේ නේද ? මේ බහු බුත දේවල් නේද සිරාවට කිවොත් මමත් වැඩිය ඔය සිරා කතා අල්ලන්නේ නැනේ
ජීවිතය කියන්නේ සතුටින් විනෝදයෙන් ගත කළයුතු කාලයක් නිසා වෙනි .ආයේ පැන්නා ට්‍රැක් එකෙන් අනේ මන්දා මොකද කියලා මේ අද ට්‍රැක් …

සහෝදර කම ....................

'මගේ නිසදැස්' - අපේම සිතුවිලි අපටත් හොරා කල එළි දකින අපේම පිටුව....
http://www.facebook.com/magapoems
.................................................................

සුභ අලුත් අවුරැද්දක් වේවා ......

'මගේ නිසදැස්' - අපේම සිතුවිලි අපටත් හොරා කල එළි දකින අපේම පිටුව....
http://www.facebook.com/magapoems
.................................................................