Skip to main content

කට්ට් පනිමු !!!!!!!!

ඕන්න එහෙනම් තවමත් රසවත් මතකයක් මතක් කරගමු .කාලයක් තිබුනා අපේ M-1 පංතියේ කොල්ලෝ වෙලාසනින් නිවස්කරා යන
වකවානුවක් මේ සඳහා බෝහෝ විට හොඳ පලපුරැද්ද ක් තියෙන්න ඕනේ එ වගේ බයත් නැතිවෙන්න ඕනේ .මෙහෙම යන්න හේතුව තමා 
බොහෝ විට ගුරැවරැ නොපැමිණිමයි ඉතිං ඇත්තට ඉස්කොලේ ඉදලා වැඩකුත් නෑ ඉස්කොලෙන් පනින එකේ බලද්දී වැරැද්දකුත් නෑ නේද?,
ඕන්න එහෙම පනින දවසක් පැමිණියා යටිසිතේ පනින්න සිතා ඉන්න වුන්ට දැන් ඉතිං එදාට මාර කඩිකුල්ප්පු මෙයාල බොහෝ විට
මේ ක්‍රියාන්විතයට බහින්නේ එක්කෝ 1,2 ප්‍රිරියෙඩි වලින් පස්සේ හෝ විවේක කාලය අතරතුරයි ,ඒ වගේ පනින්න අයට බොහෝ විට
හවස වැඩ නැතිවෙන්න ඕනේ නැද්දම් මේ අය යන්නේ නෑ , දන් නැද්ද ඉතිං අපේ අයගේ හවස වැඩ .එදා පනින්න සේටි එකේ තීරණය
වුනේ 1,2 පිරියෙඩි වලින් පස්සේ පාසලෙන් නික්මීමටයි ,මේ සේටි එකේ මගේ පොලිමේ අයිනේ ඉන්න (පොලිමේ ඉන්නේ තුන්දෙනයි)
මාගේ මිත්‍රයා අමිතා ද හිටියා මනුස්සයාට අපි හැමෝම ආදරේට කියන්නේ HAs කියලා තව නම් තියෙනවා ඒවා ඉතිං බනිxxx,xxx,
වගේ ඒවා , ආ කියන්න අමතක වුනා නේ මේ අතරේ ජිවකයාත් හිටියා .
මේ ක්‍රියන්විතයට ප්‍රදාන වශයෙන් බාධකය වන්නේ අපේ පිxx සර් මොකද මෙයා පනින්න යද්දී දැක්කොත් ඇවිදින බෝම්බේ වාගේ
පස්සේන් එනවා ඉතිං මේ හැමදේට ලැස්ති පිට යන්න ඕනේ . ඕන්න අපේ සොල්දාදුවෝ ටික අපිටත් සමුදිලා පිටත්වුනා ,මමයි ,කසුනුයි
HAsයි කට්ටිය යන දිහා බලා සිටියා ,ඕන්න ඉතිං මෙයාලා ගියාට පස්සේ අපි වැඩ සාමාන්‍ය පරිදි කරගෙන ගියා පිරියෙඩි කිහිපයකට පස්සේ
අපේ සොල්ලදා දුවන්ගෙන් කිහිපයක් පසුබැස පැමිණියා මේ අතර ජිවකයාත් හිටියා, මට මතක විදිහට HAsත් ආවා ද මන්දා ඒ
කොහොම හරි කමන්නෑ අපි අැහැවිවා ඇයි ආයේ අවේ කියලා . සාමානයෙන්
බොහෝ පිරිසක් පනින්නේ බු ඇළ ලෙස හදුන් වන පොඩි අතු ගංඟාව හරහායි මේක ඇත්තට ගංඟාවක් නොවේ මුලු නගරේම කුණු ප්‍රවාහනය
කරන කුණු කනුවයි හී හැබැයි ඊට කලින් බු ඇළ ලඟ තියෙන ගේටිටුව උඩුන් පනින්න ඕනේ එහෙමත් නැද්දම් පාසලේ කෙළවර තියෙන
ජිම් එක පිටිපස්සෙන් , තවත් තැන් ඉතින් xxxxx,xxx තියෙනවා , අපේ සෙටි එක පනින්නද්දී ඔවුන්ගේ ප්‍රදාන සතුරාගේ
ඉලක්කයක් වී ඊට පස්සේ අමිතායි ජිවකයයි දුවලා ගිහිල්ලා පාසලේ කෙළවර තියෙන සාදාම්න් තියෙන නිවසක් හැංගිලා දැන් සතුරා
තවමත් තම ඉළක්කය පසුපසමයි මේ ජෝඩුව සද්ද නැතුව හැංගිලා ඉන්න වා ඕන්න සතුරාට හැතිවැටිලා ඉළක්කයෙන් ඉවත්වෙන
බව අපේ ජෝඩුව දැකලා ඒ කාලේ සතුරාට ටිකක් වයසයිනේ ඉතිං පස්සේ මේ ජෝඩුව සැඟවු ස්ථානයෙන් එලියට ඇවිත් පාර පැත්තෙන්
පැමිණ පාසලේ ප්‍රකාරය පසුකර පංතිය කර පැමිණ ඇත . මේ ආකාරයි බේරි පලා ආ ජිවක කතාව වුයේ .

ඕන්න ඔහොමයි එදා කටිට්යක් පාසලෙන් පැණිම සිදුවුයේ. සාමානයෙන් පනින පිරිස වනුයේ ශකිල , සමීර(ලියනගේ) ,කවිදු ,නාරද ,වරැණ
යන අය ප්‍රධාන විරැවෝ වේ එදා සමීර පැන්නේ නැද්ත්තේ මනුස්සයට එදා හවස වැඩක් තිබුනා ද කොහෙ‍ාද ?

ස්තුතියි

තවත් රසවත් මතකයකින් නැවත හමුවෙමු

Photo: ඕන්න එහෙනම් තවමත් රසවත් මතකයක් මතක් කරගමු .කාලයක් තිබුනා අපේ M-1 පංතියේ කොල්ලෝ වෙලාසනින් නිවස්කරා යන
වකවානුවක් මේ සඳහා බෝහෝ විට හොඳ පලපුරැද්ද ක් තියෙන්න ඕනේ එ වගේ බයත් නැතිවෙන්න ඕනේ .මෙහෙම යන්න හේතුව තමා 
බොහෝ විට ගුරැවරැ නොපැමිණිමයි ඉතිං ඇත්තට ඉස්කොලේ ඉදලා වැඩකුත් නෑ ඉස්කොලෙන් පනින එකේ බලද්දී වැරැද්දකුත් නෑ නේද?,
ඕන්න එහෙම පනින දවසක් පැමිණියා යටිසිතේ පනින්න සිතා ඉන්න වුන්ට දැන් ඉතිං එදාට මාර කඩිකුල්ප්පු  මෙයාල බොහෝ විට
මේ ක්‍රියාන්විතයට බහින්නේ එක්කෝ 1,2 ප්‍රිරියෙඩි වලින් පස්සේ හෝ විවේක කාලය අතරතුරයි ,ඒ වගේ පනින්න අයට බොහෝ විට
හවස වැඩ නැතිවෙන්න ඕනේ නැද්දම් මේ අය යන්නේ නෑ , දන් නැද්ද ඉතිං අපේ අයගේ හවස වැඩ .එදා පනින්න සේටි එකේ තීරණය 
වුනේ 1,2 පිරියෙඩි වලින් පස්සේ පාසලෙන් නික්මීමටයි ,මේ සේටි එකේ මගේ පොලිමේ අයිනේ ඉන්න (පොලිමේ ඉන්නේ තුන්දෙනයි)
මාගේ මිත්‍රයා අමිතා ද හිටියා මනුස්සයාට අපි හැමෝම ආදරේට කියන්නේ HAs කියලා තව නම් තියෙනවා ඒවා ඉතිං බනිxxx,xxx,
වගේ ඒවා , ආ කියන්න අමතක වුනා නේ මේ අතරේ ජිවකයාත් හිටියා . 
මේ ක්‍රියන්විතයට ප්‍රදාන වශයෙන් බාධකය වන්නේ අපේ පිxx සර් මොකද මෙයා පනින්න යද්දී දැක්කොත් ඇවිදින බෝම්බේ වාගේ 
පස්සේන් එනවා ඉතිං මේ හැමදේට ලැස්ති පිට යන්න ඕනේ . ඕන්න අපේ සොල්දාදුවෝ ටික අපිටත් සමුදිලා පිටත්වුනා ,මමයි ,කසුනුයි
 HAsයි කට්ටිය යන දිහා බලා සිටියා ,ඕන්න ඉතිං මෙයාලා ගියාට පස්සේ අපි වැඩ සාමාන්‍ය පරිදි කරගෙන ගියා  පිරියෙඩි කිහිපයකට පස්සේ
අපේ සොල්ලදා දුවන්ගෙන් කිහිපයක් පසුබැස පැමිණියා මේ අතර ජිවකයාත් හිටියා, මට මතක විදිහට HAsත් ආවා ද මන්දා ඒ 
කොහොම හරි කමන්නෑ අපි අැහැවිවා ඇයි ආයේ අවේ කියලා  . සාමානයෙන්
බොහෝ පිරිසක් පනින්නේ බු ඇළ ලෙස හදුන් වන පොඩි අතු ගංඟාව හරහායි මේක ඇත්තට ගංඟාවක් නොවේ මුලු නගරේම කුණු ප්‍රවාහනය
කරන කුණු කනුවයි හී හැබැයි ඊට කලින් බු ඇළ ලඟ තියෙන ගේටිටුව උඩුන් පනින්න ඕනේ එහෙමත් නැද්දම් පාසලේ කෙළවර තියෙන
ජිම් එක පිටිපස්සෙන් , තවත් තැන් ඉතින් xxxxx,xxx තියෙනවා , අපේ සෙටි එක පනින්නද්දී ඔවුන්ගේ ප්‍රදාන සතුරාගේ
ඉලක්කයක් වී ඊට පස්සේ අමිතායි ජිවකයයි දුවලා ගිහිල්ලා  පාසලේ කෙළවර තියෙන සාදාම්න් තියෙන නිවසක් හැංගිලා දැන් සතුරා 
තවමත් තම ඉළක්කය පසුපසමයි මේ ජෝඩුව සද්ද නැතුව හැංගිලා ඉන්න වා ඕන්න සතුරාට හැතිවැටිලා ඉළක්කයෙන් ඉවත්වෙන 
බව අපේ ජෝඩුව දැකලා ඒ කාලේ  සතුරාට ටිකක් වයසයිනේ ඉතිං පස්සේ මේ ජෝඩුව සැඟවු ස්ථානයෙන් එලියට ඇවිත් පාර පැත්තෙන්
පැමිණ පාසලේ ප්‍රකාරය පසුකර පංතිය කර පැමිණ ඇත . මේ ආකාරයි බේරි පලා ආ ජිවක කතාව වුයේ .

ඕන්න ඔහොමයි එදා කටිට්යක් පාසලෙන් පැණිම සිදුවුයේ. සාමානයෙන් පනින පිරිස වනුයේ ශකිල ,  සමීර(ලියනගේ) ,කවිදු ,නාරද ,වරැණ 
යන අය ප්‍රධාන විරැවෝ වේ එදා සමීර පැන්නේ නැද්ත්තේ  මනුස්සයට එදා හවස වැඩක් තිබුනා ද කොහෙ‍ාද ?

ස්තුතියි

තවත් රසවත් මතකයකින් නැවත හමුවෙමු

මෙය කැමති අය අතර පමණක් බොදා ගන්න කාවවත් මෙහේ දි මා අපහසුතාවයට පත් කිරිමට බලාපොරෙත්තු නොවේ

Comments

Popular posts from this blog

කැම්පස් එකේ ආදර කතාව

ඕන්න එහෙනම් යාළුවනේ ගොඩකාලෙකින් මම වේලාවක් හොයා ගත්තා මගේ කැම්පස් ලයිෆ් ලිපි පෙළේ අලුත්ම අප්ඩේට් එක ලියන්න . එහෙනම් ඉතින්
පටන් ගමු නේද ? ඇත්තටම මම මේ ලිපිය ලියන්න කාලේ හොයාගත්තේ ද තරම් අපහසුවෙනි මන්දයත් ඒ තරමට ඕලුව ගිනිගන්න තරමට වැඩ නිසා
කොස් වක් , ප්‍රසන්ටේෂන් ,විභාග ඇතිවෙන්න දෙනවා මම මේ ලිපිය ලියන කාලේ ඉතින් මම පොඩි විවේකයක් ගන්න කියලා මම බෝඩිමේ නැවතුනා
නැත්තම් මම මැරෙනවා ඒ වැඩ අහලා හි හි ඇත්තටම යාළුවනේ වේලාවකය හිතෙනවා කැම්පස් යටවාට වඩා හොදයි ගෙදර හිටියා නම් කියලා ඒක විහිළුවට
කිවේ හරිද නැත්තම් කැම්පස් යන්න ඉන්න මල්ලී නංගිලා වැරදි අදහස් ඕලුවට දාගත්තෝ කියලා දන්නේ නැද්ද දැන් ඉන්න අපේ නව පරම්පරාව ඇත්තම කිවොත්
කැම්පස් ජිවිතයට යන්න ලැබිමත් ජීවීතයේ ලබා ගත යුතු පරිජේදයකි එම නිසා මම කියන්න කැම්පස් යන්න සැම මල්ලියෙක් නංගියෙක්ම උත්සාහකරන්න කියලා
.
හා හා තව පොඩ්ඩෙන් ලියන්න ආපු එකනෙමේ නේ මම ලියන්නේ නේද ? මේ බහු බුත දේවල් නේද සිරාවට කිවොත් මමත් වැඩිය ඔය සිරා කතා අල්ලන්නේ නැනේ
ජීවිතය කියන්නේ සතුටින් විනෝදයෙන් ගත කළයුතු කාලයක් නිසා වෙනි .ආයේ පැන්නා ට්‍රැක් එකෙන් අනේ මන්දා මොකද කියලා මේ අද ට්‍රැක් …

මගේ කියමන් !!!!!!!!!!!

කෙනෙකුගේ සිත සංකීර්ණ සංඛ්‍යාවල තාත්ත්ව්ක කොටස + අතාත්තව්ක කොටස වගෙයි 
-චේතිය-
සොදුරැ වේදිකාව මත නතර වුනු මාගේ සොදුරැ හදවත
-චේ-
වෙන් වී ගිය ඒ සදාකල් සිතු ම්තුරැ කම සදාකල් සිතේ සක්මන් කේරේ
 -චේ-
කෙනෙකු අප හැර යන්නේ අපේ සිතවළ දුක රඳවා ද නැත්තම් අපගේ සිත් දුකින් පුරවන්න සිතාද ?
-චේ-
කලා කාමී ආලය ඇත අන් සැම ආලයකම රසය. නැත නීතී නැත රහස් ඇත්තේ ආලය පමණී . 
-චේතිය-
සිත අයෙක් සොරා ගනී - ඒ සිත තවකෙක් සොරා ගනී 
නැවත ඒ සිත මා ගනී- නමුදු අයිතිය ඒ සිත වෙන අයෙකුට
-චේ-
අතීතය දුක්බරයි නමුදු ඒ අතීතය වේවා වර්තමානයේ ආදරයට ආදරය කරන්න .
-චේතිය-
කෙනෙකු ගැන සිතේ ආදරයක් තිබුනත් ඔහු හෝ ඇය හා කතා කීරීමට හෝ ඇය ලබා ගැනීමට නොහැකි නම් ඒ තරම් ශෝකන්ත දිවියක් තවත් තිබේද ?
-චේතිය-
ඔබට මට වැරදිමට හේතුවක් ව්ය හැක කෙනෙකු හෝ සැමවෝම හදවතින් ව්ශ්වාස කර සියල්ල ඔහු හෝ ඇය හෝ ඔවුන් සමඟ පැවසීම .
-චේතිය-
කෙනෙකු අප මඟ හැරයන්න උත්සාහ කරයිද ඒ ඔහු හෝ ඇය තුළ අප ගැන ඇති අකමැත්ත හෝ අප ගැන ඇති බිය විය හැක. එබඳු පුද්ගලයින් නොසලකා හැරීම එයට අපට ගත හැකි හොදම විසදුමයි.
-චේතිය-
අපි බෝහෝ දේ ජිවිතේ දේවල් විහිළුවක් සේ සැලකුවත් අපිටත් දිනක කරදයක් පැමිණි ව්ට හෝ ගැටලු මත…

SPLENDOUR OF YOUTH -බොක්කෙන් යාලුවෝ සහ නමට යාලුවො

ගෙදර පරිසරයෙන් මිදුනම අපිට හම්බෙන්නේ යලුවෝ.. යලුවෝ හින්ද ගොඩක් පුද්ගලයන් යහමගට මෙන්ම නොමගට යොමුවන්නත් පුලුවන් ඒත් මේ කියන්න යන්නේ එහෙම දෙයක් ගැන නම් නෙමෙයි..අපි යාලුවො කියල හිතගෙන ඉන්න ගොඩක් පුද්ගලයෝ සැබෑවටම යාලුවෝද කියල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා.

campus එකක් ගත්තොත් විවිදාකාර පුද්ගලයන් අපිට හමුවෙනව,, ඇත්තම කියනව නන් රටේ හතර වටින් විවිද අදහස් තියෙන විවිද ගති ලක්ෂණ වලින් යුතු පුද්ගලයන් ඇවිත් කෙටි කාලයකින් යාලුවෝ වෙලා ඉන්නවා.ඔය අතර ලෝකේ කාලා වතුර බීපු එවුනුත් ඉන්නවා. ඒ වගේ මිනිස්සු අදුරගන්න සෑහෙන කාලයක් යනවා.. සමහර වෙලවට අවුරුද්දක් දෙකක් තුනක් එහෙමත් නැත්තන් ජීවිත කාලෙම ගියත් බෑ..ඔවුන්ට කතාවෙන් දක්ෂ ලෙස අනුන්ව රවට්ටන්න පුලුවන්.. දාගෙන ඉන්න හොද වෙස් මූනු ගැලවෙන්න කාලයක් ගතවෙනවා.. එවන් මිනිසුන්ව තෙරුම් ගන්න අවශ්‍යයි..යාලුවන් ඇතිකර ගෑනීමට ප්‍රතමයෙන් එවන් මිනිසුන්ව අදුරගත. හැකි නම් ඔහු දක්ෂයෙක්..

තව කට්ටියක් ඉන්නව උඩින් හොද මූන පෙන්නගෙන දිය යටින් ගින්දර ගෙනියන මිනිස්සු,, තමන්ගේ උවමනාවන් කරගන්න හදන්නෙ හීන් සීරුවට.. කාගෙවත් මූනට මුකුත් කියන්නේ නෑ.. කලින් කිව්ව පිරිස වගේම ඔවුනුත් පට්ට කපටියි.. යාලුව…